Historie vzniku táborové základny DÁLAVA

Táborová základna "DÁLAVA" byla "objevena" Miluškou Bílkovou v létě roku 1989 jako místo pro založení tehdy pionýrského tábora PS při Základní škole v Nové ulici v Českých Budějovicích. Pozemky v meandru říčky Černé byly v říjnu 1989 státem převedeny do trvalého užívání dětem. Na jaře roku 1990 bylo započato s výstavbou táborové základny převážně vlastními silami. Ještě pod hlavičkou tzv. "Akce Z" byly získány prostředky na zakoupení dvou montovaných srubů "Šumavanka", které jsou dodnes součástí zázemí tábora. ...pokračování...